Đăng nhập | Đăng ký

Khay server HP 2.5" 500223-001

4.50 out of 5
06 Review Add review Tình trạng: Còn hàng
PN: 500223-001 / 500223-002 / 371589-001
Will work in these servers and many more
 • Integrity BL860c Server
 • Integrity BL860c i2 Server
 • Integrity BL870c Server
 • Integrity BL870c i2 Server
 • Integrity BL890c i2 Server
 • Integrity rx3600 Servers
 • Integrity rx6600 Servers
 • ProLiant BL20p G4 Server
 • ProLiant BL25p G2 Server
 • ProLiant BL280c G6 Server
 • ProLiant BL2x220c G5 Server
 • ProLiant BL2x220c G6 Server
 • ProLiant BL2x220c G7 Server
 • ProLiant BL45p G2 Server
 • ProLiant BL460c G5 Server
 • ProLiant BL460c G6 Server
 • ProLiant BL460c G7 Server
 • ProLiant BL460c Server
 • ProLiant BL465c G5 Server
 • ProLiant BL465c G6 Server
 • ProLiant BL465c G7 Server
 • ProLiant BL465c Server
 • ProLiant BL480c Server
 • ProLiant BL490c G6 Server
 • ProLiant BL490c G7 Server
 • ProLiant BL620c G7 Server
 • ProLiant BL680c G5 Server
 • ProLiant BL680c G7 Server
 • ProLiant BL685c G5 Server
 • ProLiant BL685c G6 Server
 • ProLiant BL685c G7 Server
 • ProLiant BL685c Server
 • ProLiant DL1000 Multi Node Servers
 • ProLiant DL120 G7 Server
 • ProLiant DL160 G6 Server
 • ProLiant DL160se G6 Server
 • ProLiant DL165 G7 Server
 • ProLiant DL170h G6 Server
 • ProLiant DL180 G6 Server
 • ProLiant DL2000 Multi Node Servers
 • ProLiant DL320 G6 Server


 • ProLiant DL360 G5 Server
 • ProLiant DL360 G6 Server
 • ProLiant DL360 G7 Server
 • ProLiant DL365 G5 Server
 • ProLiant DL365 Server
 • ProLiant DL370 G6 Server
 • ProLiant DL380 G4 Server
 • ProLiant DL380 G5 Server
 • ProLiant DL380 G6 Server
 • ProLiant DL380 G7 Server
 • ProLiant DL385 G2 Server
 • ProLiant DL385 G5 Server
 • ProLiant DL385 G5p Server
 • ProLiant DL385 G6 Server
 • ProLiant DL385 G7 Server
 • ProLiant DL385 Server
 • ProLiant DL580 G4 Server
 • ProLiant DL580 G5 Server
 • ProLiant DL580 G7 Server
 • ProLiant DL585 G2 Server
 • ProLiant DL585 G5 Server
 • ProLiant DL585 G6 Server
 • ProLiant DL585 G7 Server
 • ProLiant DL585 Server
 • ProLiant DL785 G5 Server
 • ProLiant DL785 G6 Server
 • ProLiant DL980 G7 Server
 • ProLiant ML330 G6 Server
 • ProLiant ML350 G5 Server
 • ProLiant ML350 G6 Server
 • ProLiant ML370 G4 Server
 • ProLiant ML370 G5 Server
 • ProLiant ML370 G6 Server
 • ProLiant ML570 G4 Server
 • ProLiant SL390s G7 Server
 • ProLiant WS460c G6 Workstation
 • StorageWorks 1200r All-in-One Storage
 • StorageWorks 2000sa G2 Modular Smart Array
 • StorageWorks 50 Modular Smart Array
 • StorageWorks 70 Modular Smart Array
 • StorageWorks P2000 G3 MSA Array Systems
 • StorageWorks SB40c Storage Blade
Bảo Hành : 6 Tháng


180.000 VNĐ [Giá đã bao gồm 10% VAT]
Kinh doanh Hồ Chí Minh
ĐT: 0917057227
Skype: