Đăng nhập | Đăng ký

Khay server IBM 3.5" 85Y5894

4.50 out of 5
1.315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 69Y5284

4.50 out of 5
315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 42R4131

4.50 out of 5
260.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server HP 2.5" 651687-001

4.50 out of 5
500.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server HP 3.5" 79-00000523 EBSCHP0005-1

4.50 out of 5
2.020.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 69Y5342

4.50 out of 5
485.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 44T2216

4.50 out of 5
170.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 49Y1881

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 25R8864

4.50 out of 5
135.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 03X3836

4.50 out of 5
340.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server DELL 2.5" F830C

4.50 out of 5
185.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 31R2239 26K5654

4.50 out of 5
305.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 49Y1835

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 00E7600

4.50 out of 5
540.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 45W8687

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server FUJITSU 2.5" A3C40101974 A3C40058356

4.50 out of 5
385.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server Dell chuyển đổi 2.5" sang 3.5" 9W8C4 Y004G

4.50 out of 5
140.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 85Y5894

4.50 out of 5
1.315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp :SAS /SATA
+ P/N:85Y5894.
* Tương thích với :
+ IBM Storwize V7000.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 69Y5284

4.50 out of 5
315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

     * Thông số kỹ thuật:
+ Kích cỡ : 3.5".
+ Cổng giao tiếp : SATA /SAS.
+ P/N : 69Y5284.
     * Tương thích với : 
+ IBM System x3300 M4.
+ IBM System x3500 M4 / M5.
+ IBM System x3530 M4 / M5.
+ IBM System x3550 M4 / M5.
+ IBM System x3630 M4 / M5.
+ IBM System x3650 M4.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 42R4131

4.50 out of 5
260.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI / SAS / SATA
+ P/N : 42R4131, 42R4129.
* Tương thích với :
+ System x : x306M, x3200,  x3200 M2, x3200 M3, x3250, x3250 M2, x3350, x3400, X3400 M3, x3455, x3500, x3500 M3, x3550, x3600, x3650, x3655,  x3700, x3755, x3755 M3,  x3800, x3850, x3850 M2, x3950, x3950 M2.    
+ System Storage : DS3200, DS3300, DS3400, EXP3000, EXP3512, EXP2512.          
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server HP 2.5" 651687-001

4.50 out of 5
500.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

HP Proliant 651687-001 Gen8 / Gen9 SFF Small Form Factor 2.5" SATA / SAS drive Tray / Caddy

This Tray is Compatible with HP Proliant®  Gen8 and Gen9 Server that accept 2.5" drives.

Compatibility

DL160 Gen8DL320e Gen8DL360e Gen8DL360p Gen8
DL380e Gen8DL380p Gen8DL385p Gen8DL560 Gen8
ML310e Gen8ML350e Gen8ML350p Gen8BL420c Gen8
BL460c Gen8BL465c Gen8BL660c Gen8WS460c Gen8
SL230s Gen8SL250s Gen8

Bảo hành:6 tháng
Khay server HP 3.5" 79-00000523 EBSCHP0005-1

4.50 out of 5
2.020.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :3.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS /SATA
+ P/N : 79-00000523.
* Tương thích với :
+ HP StorageWorks P2000 G3 MSA Array Systems - including AP843B.
+ HP StorageWorks MSA2000 G1.
+ HP StorageWorks MSA2000 G2.
+ HP StorageWorks MSA2012.
Bảo Hành : 6 Tháng 

Khay server IBM 3.5" 69Y5342

4.50 out of 5
485.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS /SATA .
+ P/N : 69Y5342 .
* Tương thích với :
+ System x3100 M4   
+ System x3100 M5    
+ System x3300 M4   
+ System x3250 M4    
+ System x3250 M5
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 2.5" 44T2216

4.50 out of 5
170.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :2.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS / SATA.
+ P/N : 44T2216
* Tương thích với :
+ System : x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2.    
+ System : x3200 M3, x3250 M3, x3400 M, x3500 M3, x3550 M3, x3650 M3.    
+ System : x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3550 M4, x3650 M4, x3750 M4.
+ System : x3100 M5 , x3250 M5.    
+ System : x3690 X5 , x3850 X5, x3950 X5.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 49Y1881

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS /SATA
+ P/N : 49Y1881
* Tương thích với :
+ XSeries 346 (Type 8840)- Models: C1X, C2X, C3X, C4X, C5X, PRH, PRQ, PPF
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 3.5" 25R8864

4.50 out of 5
135.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

     * Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :3.5"
+ Cổng giao tiếp : SATA
+ P/N :25R8864
     * Tương thích với :
+ IBM x206M.
+ IBM x306m.
+ IBM x3250.
+ IBM x3455.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 03X3836

4.50 out of 5
340.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp :SAS /SATA.
+ P/N : 03X3836
* Tương thích với :
+ ThinkServer: TD340.     
+ ThinkServer: TS430, TS440, TS440.     
+ ThinkServer: RD330, RD430, RD440, RD530, RD630, RD540, RD640.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server DELL 2.5" F830C

4.50 out of 5
185.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :2.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS /SATA
+ P/N :F830C, Y961C, NF088, H226C, 0F830C, 0Y961C, 0NF088, 0H226C, 0KF248, GX61R, 0GX61R.
* Tương thích với :
+Dell Poweredge : 1900, 1950,1955,2900, 2950, 2970, 6900, 6950, R805, R900, R905 , MD1120 Storage Array.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 31R2239 26K5654

4.50 out of 5
305.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp : SCSI / SAS / SATA.
+ P/N : 31R2239, 26K5654, 26K5655, 32P0796, 32P0797, 40K1052, 40K1037, 40K1051.
* Tương thích với :
X3200, X3200 M2, X3250, X3250 M2, X3350, X3400, X3455, x3500, X3550, X3600, X3650, X3655, X3700, X3755, X3800, X3850, X3850 M2 (7233), X3950 M2, X3950, X3950 M2, X3950E.
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 3.5" 49Y1835

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS / SATA
+ P/N : 49Y1835
* Tương thích với :
+ IBM DS3512.
Bảo Hành : 6 Tháng 

Khay server IBM 2.5" 00E7600

4.50 out of 5
540.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS /SATA.
+ P/N : 00E7600, L38552
* Tương thích với :
+ IBM X3850.
+ IBM X6.
+ IBM X365
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 2.5" 45W8687

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp : SATA /SAS
+ P/N : 45W8687.
* Tương thích với :
+ IBM Storwize V3500.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server FUJITSU 2.5" A3C40101974 A3C40058356

4.50 out of 5
385.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

*Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :  2.5".
+ Cổng giao tiếp :SCSI /SAS /SATA.
+ P/N : A3C40101974, A3C40058356.
     * Tương thích với :
+ Primergy Tower Servers: C150, C200, F200, F250, H200, H250, H400, H450, TX100 S1-S2, TX120 S1-S2, TX140, TX150 S1-S7, TX200 S1-S6, TX300 S1-S7, TX600 S1-S3.
+ Primergy Rack Servers: L100, L200, N200, N400, N800, P200, P250, R540, S30, SC30, T850, Econel 230R S1, RX100 S1-S7, RX200 S1-S7, RXI300, RX300 S1-S6, RX330 S1, RXI600 S1-S5, RX800 S1-S2, RX900 S1.
+ Primergy Blade Servers: BX400 S1, BX600 S1-S3, BX620 S1-S6, BX630 S1-2, BX900 S1, BX920 S1-S2, BX922 S1-S2, BX924 S1-S2, BX960 S1.
+ ETURNUS Storage Systems: DX60, DX80, DX90, CS800S2, UDS3000.
+ Fujitsu FibreCAT Systems: N30, N40, SX30, SX40, SX60, SX80, SX88. 
Bảo Hành : 6 Tháng 

Khay server Dell chuyển đổi 2.5" sang 3.5" 9W8C4 Y004G

4.50 out of 5
140.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

9W8C4  Bracket Adapter for Dell F238F/G302D/X968D SAS/SATA HDD Tray Caddy

Bảo Hành : 6 Tháng 

Có nên mua khay server chính hãng tại top way

Bạn muốn nâng cao dung lượng lưu trữ cho laptop để có thể thoải mái thưởng thức những bộ phim hay, tải những bức ảnh yêu thích hoặc để có thể nâng cao năng suất làm việc với ổ cứng siêu bền nhưng máy bạn lại không thích hợp lắm với ổ cứng HDD? Đừng lo lắng, bạn chỉ cần sử dụng khay server thì việc lắp đặt ổ cứng server sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn.

Khay server là gì?

khay-server-1.jpg

Khay server chuyên dùng để chứa ổ cứng HDD

Khay server là một linh kiện dùng để đựng ổ cứng HDD, giúp cho việc thay thế ổ cứng laptop trở nên thuận lợi và tăng khả năng thích ứng của ổ cứng đối với máy. Điều này sẽ giúp bạn quản lý ổ cứng và dữ liệu thuận lợi và dễ dàng hơn. Các loại khay server thường được cấu tạo như một chiếc khung thép nhỏ để bạn dễ dàng đặt ổ cứng vào bên trong. Việc thay ổ cứng chỉ mấy vài giây khi sử dụng khay server, vì vậy mà ngày càng nhiều người ưa chuộng sử dụng

Hiện nay khay server đã được nâng cấp để có thể hỗ trợ hiệu quả cho các ổ cứng có dung lượng lớn với các tính năng nổi bật như sau:

- Khay server giúp hỗ trợ lắp đặt cho nhiều loại ổ cứng có kích thước khác nhau, nên bạn không cần phải lo lắng nêu như chẳng may không mua đúng loại ổ cứng tương thích với laptop của mình.

- Sử dụng khay server giúp bạn có thể dễ dàng thay đổi các loại ổ cứng khác nhau nếu bạn có nhu cầu sử dụng nhiều loại ổ cứng có dung lượng khác nhau để lưu trữ và quản lý nhiều dữ liệu khác nhau hơn.

- Do khay server có khóa giúp bảo vệ ổ cứng cũng như tất cả phim ảnh, âm nhạc, chương trình hoặc các tài liệu quan trọng của bạn chứa trong laptop. Ngoài ra khay chứa ổ cứng cũng được trang bị đèn LED để báo hiệu tình trạng của ổ cứng HDD trong khay giúp bạn nắm được tình hình hoạt động của ổ cứng.

- Khay server giúp bảo vệ tốt ổ cứng HDD bên trong, giảm sức nóng ảnh hưởng lên ổ cứng nên giúp kéo dài tuổi thọ cho ổ cứng một cách tốt nhất.

Tại sao bạn nên mua khay server tại Top Way?

khay-server-2.jpg

Top Way chuyên cung cấp nhiều loại khay server chất lượng cho nhiều dòng máy

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao liên quan đến máy tính, laptop và điện thoại…Top Way luôn chọn lọc những khay server chính hãng tốt nhất từ các nhà sản xuất khác nhau để phục vụ tốt mọi nhu cầu của quý khách hàng. Bên cạnh đó nếu quý khách có nhu cầu cần được tư vấn để tìm ra loại khay server phù hợp nhất với ổ cứng của mình, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn nhiệt tình và báo giá từ đội ngũ nhân viên Top Way.

Hơn nữa, Top Way luôn hỗ trợ khách hàng hết mức với dịch vụ giao hàng toàn quốc. Ngoài ra khi mua hàng tại Top Way quý khách còn nhận được chế độ bảo hành cho sản phẩm để luôn an tâm về chất lượng các mặt hàng tại Top Way.

Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng khay serverxin vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thương Mại Long Vân

Tòa nhà Long Vân, 37/2/6 Đường 12, P. Bình An, Q. 2
Điện thoại:(08) 7300 9191
Email: info@sfmmedia.vn