Đăng nhập | Đăng ký

Dây bọc cáp Lumi Legend SCS-25

4.50 out of 5
39.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-1

4.50 out of 5
169.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-2

4.50 out of 5
90.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-3

4.50 out of 5
149.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Ống nhựa bọc cáp Lumi Legend CC08-110

4.50 out of 5
59.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend SCS-19

4.50 out of 5
69.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend CS-55

4.50 out of 5
29.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Dây bọc cáp Lumi Legend SCS-25

4.50 out of 5
39.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tín sản phầm:

 • Chất liệu :  Polyester.
 • Màu sắc : đen.
 • Chiều rộng luồn cáp: 25mm.

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-1

4.50 out of 5
169.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tin sản phẩm :

 • Chất liệu : ABS.
 • Độ dài : 1.3m
 • Màu sắc:
 • Kích thước : 67mmx35mm.

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-2

4.50 out of 5
90.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tin sản phẩm:

Chất liệu : Nhựa ABS và chân đế thép.
Kích cỡ sản phẩm: 900x75mm
Độ dài : 80cm
Màu sắc :

Dây bọc cáp Lumi Legend CC10-3

4.50 out of 5
149.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tin sản phẩm :

 • Chất liệu : sợi tổng hợp Dacron.
 • Mùa sắc:
 • Kích cỡ: 65x21cm

Ống nhựa bọc cáp Lumi Legend CC08-110

4.50 out of 5
59.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tin sản phẩm:

 • Chất liệu : PVC , ABS .
 • Kích cỡ : 60 x20 x1100mm

Dây bọc cáp Lumi Legend SCS-19

4.50 out of 5
69.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tín sản phầm:

 • Chất liệu :  Polyester.
 • Màu sắc : đen.
 • Chiều rộng luồn cáp: 19mm.

Dây bọc cáp Lumi Legend CS-55

4.50 out of 5
29.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thông tín sản phầm:

 • Chất liệu :  Polyester.
 • Màu sắc : 
 • Chiều rộng luồn cáp: 55mm.