Đăng nhập | Đăng ký

Khay server IBM 3.5" 69Y5342

4.50 out of 5
485.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 39M6036

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 42R4131

4.50 out of 5
260.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 69Y5284

4.50 out of 5
315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 85Y5897

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 85Y5894

4.50 out of 5
1.315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 03X3836

4.50 out of 5
340.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 00E7600

4.50 out of 5
540.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 44T2216

4.50 out of 5
170.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 25R8864

4.50 out of 5
135.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 03X3835

4.50 out of 5
405.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 49Y1881

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 45W8687

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 49Y1835

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 2.5" 31R2239 26K5654

4.50 out of 5
305.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Khay server IBM 3.5" 69Y5342

4.50 out of 5
485.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS /SATA .
+ P/N : 69Y5342 .
* Tương thích với :
+ System x3100 M4   
+ System x3100 M5    
+ System x3300 M4   
+ System x3250 M4    
+ System x3250 M5
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 3.5" 39M6036

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5".
+ Cổng giao tiếp : SATA/SAS
+ P/N : 39M6036.
*Tương thích với:
+ IBM DS4000
+ IBM DS4500
+ IBM DS4700
+ IBM DS4800
+ IBM DS4900
+ IBM DS5000
+ IBM DS5020
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 42R4131

4.50 out of 5
260.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI / SAS / SATA
+ P/N : 42R4131, 42R4129.
* Tương thích với :
+ System x : x306M, x3200,  x3200 M2, x3200 M3, x3250, x3250 M2, x3350, x3400, X3400 M3, x3455, x3500, x3500 M3, x3550, x3600, x3650, x3655,  x3700, x3755, x3755 M3,  x3800, x3850, x3850 M2, x3950, x3950 M2.    
+ System Storage : DS3200, DS3300, DS3400, EXP3000, EXP3512, EXP2512.          
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 69Y5284

4.50 out of 5
315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

     * Thông số kỹ thuật:
+ Kích cỡ : 3.5".
+ Cổng giao tiếp : SATA /SAS.
+ P/N : 69Y5284.
     * Tương thích với : 
+ IBM System x3300 M4.
+ IBM System x3500 M4 / M5.
+ IBM System x3530 M4 / M5.
+ IBM System x3550 M4 / M5.
+ IBM System x3630 M4 / M5.
+ IBM System x3650 M4.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 85Y5897

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5"
+ Cổng giao tiếp :SAS/SATA.
+ P/N 85Y5897.
* Tương thích với :
+  IBM V7000
+  IBM V3500.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 85Y5894

4.50 out of 5
1.315.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp :SAS /SATA
+ P/N:85Y5894.
* Tương thích với :
+ IBM Storwize V7000.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 03X3836

4.50 out of 5
340.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp :SAS /SATA.
+ P/N : 03X3836
* Tương thích với :
+ ThinkServer: TD340.     
+ ThinkServer: TS430, TS440, TS440.     
+ ThinkServer: RD330, RD430, RD440, RD530, RD630, RD540, RD640.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 00E7600

4.50 out of 5
540.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS /SATA.
+ P/N : 00E7600, L38552
* Tương thích với :
+ IBM X3850.
+ IBM X6.
+ IBM X365
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 2.5" 44T2216

4.50 out of 5
170.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :2.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS / SATA.
+ P/N : 44T2216
* Tương thích với :
+ System : x3400 M2, x3500 M2, x3550 M2.    
+ System : x3200 M3, x3250 M3, x3400 M, x3500 M3, x3550 M3, x3650 M3.    
+ System : x3250 M4, x3300 M4, x3500 M4, x3530 M4, x3550 M4, x3650 M4, x3750 M4.
+ System : x3100 M5 , x3250 M5.    
+ System : x3690 X5 , x3850 X5, x3950 X5.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 25R8864

4.50 out of 5
135.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

     * Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :3.5"
+ Cổng giao tiếp : SATA
+ P/N :25R8864
     * Tương thích với :
+ IBM x206M.
+ IBM x306m.
+ IBM x3250.
+ IBM x3455.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 03X3835

4.50 out of 5
405.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ :3.5"
+ Cổng giao tiếp :SAS / SATA.
+ P/N :03X3835.
* Tương thích với :
+ ThinkServer TD340, TS430, TS440, TS440.    
+ ThinkServer RD330, RD430, RD440, RD530, RD630, RD540, RD640.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 2.5" 49Y1881

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5"
+ Cổng giao tiếp : SCSI /SAS /SATA
+ P/N : 49Y1881
* Tương thích với :
+ XSeries 346 (Type 8840)- Models: C1X, C2X, C3X, C4X, C5X, PRH, PRQ, PPF
Bảo Hành : 6 Tháng


Khay server IBM 2.5" 45W8687

4.50 out of 5
505.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp : SATA /SAS
+ P/N : 45W8687.
* Tương thích với :
+ IBM Storwize V3500.
Bảo Hành : 6 Tháng

Khay server IBM 3.5" 49Y1835

4.50 out of 5
270.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 3.5"
+ Cổng giao tiếp : SAS / SATA
+ P/N : 49Y1835
* Tương thích với :
+ IBM DS3512.
Bảo Hành : 6 Tháng 

Khay server IBM 2.5" 31R2239 26K5654

4.50 out of 5
305.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

* Thông số kỹ thuật :
+ Kích cỡ : 2.5".
+ Cổng giao tiếp : SCSI / SAS / SATA.
+ P/N : 31R2239, 26K5654, 26K5655, 32P0796, 32P0797, 40K1052, 40K1037, 40K1051.
* Tương thích với :
X3200, X3200 M2, X3250, X3250 M2, X3350, X3400, X3455, x3500, X3550, X3600, X3650, X3655, X3700, X3755, X3800, X3850, X3850 M2 (7233), X3950 M2, X3950, X3950 M2, X3950E.
Bảo Hành : 6 Tháng