Đăng nhập | Đăng ký

2Pin EU Power Cable for Laptop 1.2M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

3Pin US Power Cable for Laptop 1.8M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

2Pin US Power Cable for Laptop 1.2M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

3Pin EU Power Cable for Laptop 1.8M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

2Pin EU Power Cable for Laptop 1.2M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thương hiệu: OEM.
Tiêu chuẩn: EU
Đầu nối với sạc Laptop : 2Pin.
Độ dài: 1.2m
Vật liệu: PVC
Chất liệu lõi : Đồng.
Chứng nhận: CE FCC RHOS
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng.

3Pin US Power Cable for Laptop 1.8M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thương hiệu: Dell
Tiêu chuẩn: US
Đầu nối với sạc Laptop : 3Pin
Độ dài: 1.8m
Vật liệu: PVC
Chất liệu lõi : Đồng
Chứng nhận: CE FCC RHOS
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng.

2Pin US Power Cable for Laptop 1.2M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thương hiệu: OEM
Tiêu chuẩn: US
Đầu nối với sạc Laptop : 2Pin
Độ dài: 1.2m
Vật liệu: PVC
Chất liệu lõi : Đồng
Chứng nhận: CE FCC RHOS
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng.

3Pin EU Power Cable for Laptop 1.8M OEM Middle Quality

4.50 out of 5
20.000 VNĐ

[Giá đã bao gồm 10% VAT]

Thương hiệu: OEM.
Tiêu chuẩn: EU
Đầu nối với sạc Laptop : 3Pin
Đầu nối với 
Độ dài: 1.8m
Vật liệu: PVC
Chất liệu lõi : Đồng
Chứng nhận: CE FCC RHOS
Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng.